BSSH. Bulgarian Society for Surgery of the Hand

За достъп на членовете на дружеството до Journal of Hand Surgery, пишете на drkalo@gmail.com. Ще получите username и парола.

заб.: абонаментът за 2017 не е подновен поради ниска събираемост на членския внос. Моля, обърнете се към Доц. Кътеева: mkateff@mail.bg
Безплатно списание на IFSSH