Историята на хирургията на ръката в България започва през 40-те и 50-те години на XX век с имената на проф. Янаки Холевич, проф. Елена Панева, а в последствие и на проф. Иван Матев. С имената на тези български учени се свързват не един метод или техника, които и до днес фигурират в световно известните учебници по хирургия на ръката като Green's Operative Hand Surgery, както и Hand Surgery от Berger & Weiss, от които учат всички хирурзи на ръката по света и до днес. Проф. Иван Матев е носител и на най-високото държавно отличие - орден Стара Планина. Той е и основател на българското дружество по хирургия на ръката. Националните дружества по хирургия на ръката в държавите от Европейския съюз са обединени от Европейската асоциация по хирургия на ръката (FESSH), а отделно са членове и на Световната асоциация на дружествата по хирургия на ръката (IFSSH).

ДАТИ:

• През 1986 година България е приета за пълноправен член на IFSSH.
• В Плевен са организирани 3 научни срещи. На 4-5 октомври 1996 година гост-лектори са били Робърт МакФарланд от Канада, тогавашен председател на IFSSH, и Изидор Кеслер от Израел.
.• През 1988 г в Албена е организиран Българо-Американски симпозиум с участието на над 40 американски и 30 водещи специалисти по хирургия на ръката от цял свят с над 120 български участници.
• На 1-3 юли 1989 г. в гр. Таранто - Италия се проведе учредителен конгрес на Европейската Федерация по Хирургия на ръката (FESSH) с участието на представители от европейските страни. България беше представена от Доц. Павка Тричкова.
• На симпозиума през м. октомври 1994 в курортен комплекс „Дружба“ гости бяха председателя на IFSSH тогава - Джорджо Брунели, Хано Милези, Уорън Брайденбах и Робърт Буме. Почетни членове на Дружеството са: проф. Янаки Холевич, проф. Изидор Кеслер, проф. Иван Матев.
На 8 октомври 1994 година е основано Българското Дружество по Хирургия на ръката с председател проф. Иван Матев.
• На седмия конгрес на IFSSH във Ванкувър през 1998 г Проф. Иван Матев е избран за един от десетте „Пионери в Хирургията на ръката”.
• През 2002 г. на Европейския конгрес в Амстердам - Холандия, с генерален секретар Dr. Hovius, Българското Дружество по Хирургия на ръката беше прието за равноправен член на Европейската Федерация по Хирургия на ръката.
Според Устава на Федерацията, за равноправни членове можеха да се приемат само дружества от страни, членки на Европейския съюз. За съжаление, България все още не беше такава, но благодарение на авторитета на проф. Матев и подкрепата на проф. Жилберт от Франция, Симо Вилке от Финландия, Паоло Борели от Италия, Ан Нахемсон - Швеция, Тиери Дюберт - Франция, председател на Hand Trauma committee, Даниел Еглов - Швейцария, съвета на председателите взе единодушно решение за България да се направи единствено изключение.
• На 19-20 септември 2003 г. беше избрано ново ръководство на Дружеството с председател проф. Димитър Камбуров.
• През 2007 г. на заседание на Дружеството за председател беше избрана доц. Павка Тричкова
• 2011 - симпозиум на дружеството във Велиград с участието на гости от Австрия (Проф. Шмидхамер) и Франция (Проф. Дюше).
• През 2012 г на заседание на Дружеството за председател беше избрана доц. Маргарита Кътева.
• 24-27 Април 2014 - IV национална конференция с международно участие във Велико Търново - Проф. Милези, Проф. Бимер, Проф. Шмидхамер, Проф. Джунта, Проф. Матулин, Проф. Мигулева, Зуи Даилиана
• 6 - 8 ноември 2015 - работна среща в Русе - за председател на дружеството беше преизбрана Доц. Маргарита Кътева
Проф. Янаки Холевич
Проф. Елена Панева
Проф. Иван Матев

BSSH. Bulgarian Society for Surgery of the Hand
Проф. Димитър Камбуров
Доц. Павка Тричкова
Доц. Маргарита Кътева