BSSH. Bulgarian Society for Surgery of the Hand
ВАЖНО!
Във връзка със сертифицирането на дейностите в областта на хирургията на ръката, периодично се организира 30-дневен курс (по 1 работна седмица месечно в продължение на 6 месеца). Курсът включва лекции от водещи специалисти в тази област, участие в оперативни интервенции и демонстрация на оперативни методи на кадавър.  Целта на курса е всяка областна болница да разполага с поне един оторизиран пътеконосител за съответната оперативна процедура. Курсът започва през януари 2019г. За записване - mkateff@mail.bg, nikk_simeonov@abv.bg

Цената на курса е 600 лева. За записване и повече информация:

СДО към МУ-София, ет. ХІІ, стая 21; 
Национален център по хигиена   

Надежда Г. Панайотова

Телефон: 9152 162; 
Минали срещи на дружеството

19-21 октомври 2018 - работна среща в Разлог

19-22 октомври 2017 - Национален конгрес по хирургия на ръката с международно участие в Пловдив

4 - 6 ноември 2016 - работна среща в Разлог

6 - 8 ноември 2015 - работна среща в Русе

24 - 25 Октомври 2014 - работна среща във Велинград

Април 2014 - Национален конгрес по хирургия на ръката с международно участие

1-3 Ноември 2013 - работна среща в Копривщица

20.04.2013 - работна среща в Пловдив

Ноември 2012 - работна среща в Хисаря

Септември 2012 - Трявна - отчетно-изборно събрание.
Избран е нов председател на дружеството - Доц. Кътева