BSSH. Bulgarian Society for Surgery of the Hand
София

УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

Клиника по хирургия на ръката
I травматологична клиника
Клиника по детска травматология


Университетска болница "Софиямед"
Клиника по ортопедия, травматология и хирургия на ръката


СБАЛ „Проф. Бойчо Бойчев”
Клиника горен крайник
Клиника по детска ортопедия


УМБАЛ „Царица Йоанна” - ИСУЛ
Клиника по ортопедия и травматология


УМБАЛ „Александровска”
Клиника по пластично-възстановителна
и естетична хирургияСБАЛ ”Полимед"
Отделение по ортопедия

СБАЛТОСМ "Проф. Димитър Шойлев"
Клиника по спортна травматология и ортопедия
Варна

МБАЛ „Св. Анна”
Клиника по ортопедия и травматология

Пловдив

УМБАЛ „Св. Георги”
Клиника по ортопедия и травматология

Русе

МБАЛ „Русе”
Отделение ортопедия и травматология

Плевен

УМБАЛ "Георги Странски"
Клиника по ортопедия и травматология

Велико Търново

МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов"
Отделение по ортопедия и травматологияБургас

МБАЛ "Бургас"
Отделение по ортопедия и травматология
Управителен съвет:

Доц. Маргарита Кътева - председател
Доц. Борис Матев - зам. председател
Д-р Александър Фудулски - секретар
Д-р Георги Ганчев - член на УС
Д-р Калин Димитров - европейски представител